Hovedmenu

Her kan du betale med betalingskort

Find os på facebook

Beretning 2015

Beretning 2015

Velkommen til generalforsamling i Spjald Fitness 2015.

Det er blevet tid til den årlige beretning. Beretningen handler mest om året der gik, men giver også med et lille kig ind i fremtiden. Der er grund til at have et positivt fokus, når vi ser tilbage på året, der er gået – og jeg tror på, at der er endnu større grund til at have positivt fokus, når vi retter vores blik fremad

Først og fremmest har Anita i år indberettet 332 aktive medlemmer, som er en stigning med 38 medlemmer siden sidste år. Vi ser det også på vores hold, som generelt set har en god tilslutning.

Økonomien i Spjald Fitness er sund. I gennemgangen af regnskabet senere i aften, vil I høre, at der i 2014 ikke helt har været balance mellem indtægter og udgifter, men det skyldes investeringer i maskiner og udstyr, som længe har været efterspurgt. I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på økonomien, så vi sikrer, at der er balance i økonomien over tid. Der er ikke brugt flere penge, end der står på foreningens konto – investeringerne er lavet for penge, som foreningen havde til rådighed.

Hvad er den væsentligste årsag så til, at vi bør have et positivt fokus?

For mig at se er den store opbakning, der er til vores forening fra alle jer, der som frivillige yder en kæmpeindsats i løbet af året – tusind tak til jer alle. Det er lige fra rengøring, skrankeinstruktør, opretning af hold på hjemmesiden, holdinstruktør, arrangør af særlige arrangementer og sidst men ikke mindst nogle stærke mænd, der flere gange har hjulpet med at bære nyt udstyr ind i Spjald Fitness. Tusind tak til alle jer der i 2014 har hjulpet os.  Tak til Spjald Fysioterapi for lån af lokaler. Vores sponsorer er i høj grad også en medvirkende årsag til, at vi som forening kan eksistere, udskifte maskiner og lave nye tiltag. Tak til alle vore sponsorer!

Hvad er det, der giver den store opbakning? Hvorfor har vi en god tilslutning?

Jeg tror der er flere væsentlige årsager til dette. For det første bor vi i et meget aktivt lokalsamfund, hvor det er naturligt at være frivillig og give en hånd til foreningslivet på den ene eller den anden måde – det er en gave! En anden væsentlig årsag, som jeg vil fremhæve her, at jeg tror vi tjener et vigtigt og oprigtigt formål. Der er et stort fokus i vort samfund på sundhed, kost og kroppen. Det er godt! For vi har alle brug for at leve et ordentligt liv. Hvad er det så, der adskiller Spjald Fitness fra alle de andre tilbud. Jeg tror, at vi kan noget særligt i mødet med vores medlemmer. Hvad enten det er på hold eller den individuelle træning, bliver vores medlemmer mødt med et smil, af nogen der sammen med dem tror på, at det projekt, der venter forude kommer til at lykkes. Man kan rent faktisk komme som man er og have en mulighed for at tingene kan blive anderledes, hvad enten det drejer sig om opbygning af muskler, tab af overflødig vægt eller opbygning af en god grundform. Igen går takken til alle jer frivillige, for det er i høj grad jer, der skaber denne kultur. Det er her grundlaget for en god fremtid for Spjald Fitness ligger – det skal vi bevare!

Årets gang

I løbet af et år sker der rigtig meget i en forening som Spjald Fitness. Nogle af de ekstraordinære tiltag har været marathon-spinning og aktiviteter i forbindelse med Byfesten i Spjald. Senest har vi også i samarbejde med Celina Rud Gyde etableret mulighed for at få udarbejdet personlige trænings- og kostprogrammer. Men der er også alt det, foreningen har af aktiviteter i hverdagen. Flere hold i indendørs cykling, Step og Styrke, Tabata, Piloxing, åbent med instruktører fire dage om ugen á 2 timer.

Vi har opgraderet meget af udstyret i Spjald Fitness. Det er både mindre ting, som håndvægte og håndtag til maskinerne – men også større ting som løbebånd og crosstrainer. Nogle af tingene bliver vi gjort opmærksomme på, fordi medlemmerne bruger postkassen til ris og ros.

Nogle har ønsket højere musik – det vil vi ikke være med til, det skal være baggrundsmusik, som en naturlig del af miljøet i Spjald Fitness. Ønsker man at høre høj musik, er man velkommen til selv at have musikafspiller med og høre det i høretelefoner

Nogle har ønsket en vandpost i træningslokalet. Der er flere årsager til, at vi ikke arbejder videre med dette. Der er et sundhedsperspektiv i forhold til fare for bakterier. I betragtning af de muligheder, der allerede er for at få frisk vand, vil vi ikke bruge penge på at etablere en løsning i træningslokalet. Det er muligt at købe vand og det er muligt at fylde egne vandflasker op i Spjald Fritidscenter.

Der har været flere henvendelser om folk, der ikke spritter af! Det håber vi er løst – selvfølgelig spritter man af, når man har benyttet en maskine. Vi vil have ordentlige forhold!

Der har været henvendelser om temperaturen i træningslokalet og dårlig luft i spinningslokalet. Bestyrelsen har undersøgt flere muligheder. Vi arbejder lige nu på at få sat solfilm op i træningslokalet, da det vil være med til at afhjælpe opvarmningen pga. solen samtidigt med, at der stadig kommer godt med lys ind. Angående spinningslokalet har vi været i dialog med bestyrelsen for Spjald Fritidscenter, og de har meldt klart tilbage, at det ikke er på nuværende tidspunkt, at der skal investeres i en løsning for bedre udluftning. Det vil sige, at vi må benytte os af de muligheder vi har i form af vindue, ventilatorer og udsugning.

Ellers har vi i bestyrelsen fokus på større brugervenlighed og gennemskuelighed. Det er vores ønske, at det skal være så let og gennemskueligt for medlemmerne som muligt at benytte sig af vores tilbud. Dette har blandt andet ført til, at informationer nu skrives både på foreningens hjemmeside og på Spjald Fitness’ facebookside. Det er vores indtryk, at vi når ud til flere nuværende og kommende brugere på den måde.

Den seneste tid har desværre vist enkelte eksempler på medlemmer, der ikke husker at få stemplet deres 10-turs kort eller har taget venner gratis med ind i træningslokalet uden at betale for det. Det er en meget lille del af vores medlemmer, det drejer sig om, men vi ønsker ikke, at det skal blive en del af kulturen i Spjald Fitness – derfor vil vi sætte fokus på det i den kommende tid. Vi vil blandt andet undersøge mulighederne for elektroniske ”10-turskort” og gøre det lettere at betale for engangsbesøgende. Swipp kunne jo være en mulighed i den forbindelse, så en gæst altid kunne dokumentere, at man havde sendt 40 kr. som betaling. Det er dog ikke noget, som skal tage fokus fra alt det positive vi oplever i Spjald Fitness.

En særlig tak til!

Traditionen tro, er der også nogle, vi på en særlig måde ønsker at sige tak til på vores generalforsamling.

aarets instruktoer 2015

Årets instruktør

Årets instruktør 2014-2015 er en mand, som altid møder medlemmerne med et smil og en frisk bemærkning. Det er manden, der troligt passer sit hold, selv når der er håndboldlandskamp. Det er manden, som ikke er bange for at sige sin mening om bestyrelsens placering af årsfesten – Karsten Skaarup. Karsten vi har valgt dig og vil gerne sige tak for din hjælp og din måde at være med til at underbygge alt det, vi gerne vil med Spjald Fitness

En rund fødselsdag, til en trofast hjælp.

Normalt uddeles der ikke gaver til revisorer – det kan jo blive opfattet som noget helt andet end en gave! Men Lars – i anledningen af, at du er fyldt 70 år for nyligt, vil vi gerne sige dig tak for din trofaste hjælp med revisionen af Spjald Fitness regnskab. Tak og tillykke!

En dygtig og trofast sekretær

En sekretær der kan sit kram. Det er forudsætningen for, at både virksomheder og foreninger fungerer godt, og at der er styr på tingene! Hanne – vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til dig for dit store arbejde med dagsordner og referater. Tak fordi du har kunnet sige til, når snakken på bestyrelsesmøderne blev lidt for rodet, så det var nødvendigt at blive kaldt tilbage til dagsordenen. Du har ikke ønsket at modtage genvalg, selvom der ikke har manglet opfordringer. Tak fordi du har lovet at hjælpe os godt på vej og overlevere tingene godt til os, når vi skal arbejde videre i den nye bestyrelse.

Tak til alle jer, der er med til at gøre Spjald Fitness til en rigtig god forening. Nogle med en synlig – andre med en mindre synlig opgave. Uden jer kunne tingene ikke fungere så godt som de gør.

På bestyrelsens vegne

Brian Elgaard

 
Nyheder
article thumbnailÅrsberetning 2015
10/03/2016

      Endnu et spændende år er gået i Spjald Fitness.  Det er første år, hvor vi har arbejdet med de nye fleksible perioder for medlems [ ... ]